Sunday, July 31, 2016
 
 

 

 

MEMBERS LINKS
 
 

 

 
 
 
UsersOnline
 
Membership Membership:
Latest New User Latest: gfn_201
New Today New Today: 0
New Yesterday New Yesterday: 0
User Count Overall: 36

People Online People Online:
Visitors Visitors: 2
Members Members: 0
Total Total: 2

Online Now Online Now:
 
ACTIVITIES
 
สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย ประชุมจัดทำร่างแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก...
สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย ร่วมกันจัดทำร่างแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก ในการนี้ได้เชิญกรมปศุสัตว์ และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมาร่วมให้ความเห็นด้วย
 
สมาคมฯ ได้ทำบุญเลี้ยงเพลพระประจำปี 2559...
สมาคมฯ ทำบุญเลี้ยงเพลพระ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ
 
สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559...
สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ โรงแรม Evergreen Laurel ถนนสาทร กรุงเทพฯ
 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
อุตสาหกรรมเป็ด AEC กับโอกาสของไทย...
"เป็ด" ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่นิยมเลี้ยงกันในประเทศไทยและกลุ่มสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากทั้งเนื้อและไข่ต่างเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และมีราคาค่อนข้างสูง จึงมีเกษตรก...
 
ยงวุฒิ ดันอุตฯ อาหาร 4.0 ปั้นส่งออก 1.5 ล้านล้าน...
ในบรรดา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ถือได้ว่าส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยมากที่สุด เพราะเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตตั้งแต่โรงงานอุตสาหกรรมไปจนถึงเกษตรกรรายย่อยผู้ผลิตว...
 
บุรีรัมย์ฟาร์ม ยืนยันไก่เนื้อสร้างรายได้มั่นคง...
หลังจากที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงสุกรมากว่า 20 ปี ต้องเผชิญกับราคาสุกรหน้าฟาร์มปรับขึ้นลงตามภาวะตลาด ส่งผลให้แต่ละปีมีรายได้ขึ้น ๆ ลง ไม่แน่นอน บางปีกำไร แต่บางปีก็ขาดทุน จึงตัดสินใจทำฟาร์มไก่เนื้อควบคู่...
 
ผู้ประกอบการยันไทยมีมาตรฐานดูแลแรงงานในโรงงานผลิตเนื้อไก่เพื่อส่งออก...
รายงานเรื่อง Trapped in the kitchen of the world : the situation for migrant workers in Thailand's poultry industry. จัดทำโดย Swedwatch ที่เป็นกลุ่มตรวจสอบการทำงานของภาคธุรกิจสวีเดนในต่างประเทศ และ Fi...
 

 
ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศ
 
"ขึ้นค่าแรง" ดาบสองคมอุตสาหกรรมจีน...
บริเวณเขตอุตสาหกรรมปากแม่น้ำเพิร์ล โรงงานร้างและป้าย "ให้เช่า" เป็นหลักฐานยืนยันได้ดีถึงต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้น จนทำให้หลายบริษัทหันไปหาแรงงานที่มีค่าแรงถูกกว่าอย่างไทยและเวียดนาม
 
Malaysians consume 1.8m chickens daily...
Malaysians consume 1.8 million chickens and 2.8 million chicken eggs daily, said Agriculture and Agro-based Industry Minister Datuk Seri Ahmad Shabery Cheek. The country’s self-sufficient rate i...
 
South Korea lifts ban on US poultry...
South Korea has agreed to lift the ban it placed on US poultry in reaction to outbreaks of avian influenza last year and earlier this year. The decision means that US exporters are now able to ship ch...
 

 
HOT ISSUE
 

 
Meeting & Seminar
 
สัมมนา "เตรียมพร้อมรับมาตรการสิ่งแวดล้อมกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรม"...
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องซัฟฟลาย ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
ประชาสัมพันธ์งาน EuroTier 2016...
ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559
 

 
Thai Broiler Processing Exporters Association
313 C.P. Tower, 22nd Floor, Silom Road, Bangrak, Bangkok, 10500 Thailand
Tel : (66 2) 6382199,  Fax : (66 2) 6382536  E-mail : packer97@thaipoultry.org
  Copyright © 2007 สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย